svk@svk.cz +420 281 021 305
Návody
Návod k použití Krimpovací ruční kleště AMP169400 návod č.IS6764
4.4.2016

1-2. Popis kleští

AMP ruční kleště č.169400 , “ CERTI LOOK“ jsou určeny pro AMP kontakty PLASTI-GRIP, PIDG, SOLISTRAND.
součástí sestavy je lokátor a stabilizer – č. 169404.

Blokování
Pro zajištění stálé kvality nakrimpovaných kontaktů jsou kleště vybaveny bezpečnostním blokováním.
– zabraňuje kleštím jejich uzavření před úplným otevřením čelistí
– vylučuje uvolnění kleští v průběhu krimpování.

Předčasné uvolnění kleští
Předčasné uvolnění kleští při špatném nakrimpování lze provést při současném lehkém stlačení čelistí – vlivem bezpečnostního blokování se kleště uvolní pomocí šroubu na hlavě kleští.
Poškození krimp.profilu může nastat, když kontakt neleží správně v profilu razidla.

NEUŽÍVEJTE SÍLY K OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ KLEŠTÍ!
MAZAT TÝDNĚ VŠECHNY POHYBLIVÉ DÍLY !

1-3. Připevnění lokátoru

A. Poziční lokátor se našroubuje dvěma šrouby na vrchní díl hlavy kleští-viz obr..
B. Montáž a demontáž stabilizeru se provádí obdobně, pomocí jednoho šroubu.
Výměna čelistí je znázorněna na obrázku uprostřed a vpravo.

1-5.Postup při krimpování
– vložte kontakt do poziční dutinky
– aretujte kontakt lehkým stiskem kleští
– vložte odizolovaný konec vodiče do dutinky kontaktu
– stiskněte kleště natolik, až je možné je znovu otevřít
– vyjměte nakrimpovaný kontakt z kleští

1-6. Denní údržba

AMP doporučuje, aby údržba a kontrola byla prováděna periodicky pro zajištění stálé kvality koncovek. To vyžaduje alespoň jedenkrát měsíčně provádět kontrolu. Počet kontrol závisí na:
1.péči a jak často se nářadí používá, jak je s ním zacházeno.
2.Přítomnosti abnormálního množství prachu a špíny.
3.Na stupni dovednosti obsluhy a vyškolení obsluhy.
4.Na vnitřních normách a předpisech.

AMP ? nářadí je kontrolováno před odesláním. Obdržené nářadí by mělo být prohlédnuto ihned po dopravě, zda nebylo poškozeno během dopravy a že splňuje popsané vlastnosti. Jestliže nářadí je poškozeno, vraťte zásilku spolu s reklamací a upozorněte ihned AMP.

1. odstraňte prach,vlhkost, a jiné cizí materiály z nářadí čistým kartáčem nebo cupaninou.
2. Ujistěte se,že jsou všechny trny na místě a jsou zajištěny příslušnými kroužky.
3. Ujistěte se,že všechny otáčivé části a kluzné povrchy jsou ochráněny tenkou vrstvou motorového oleje SAE 20. Nepoužívejte oleje příliš ? zabraňte, aby se olej nedostal k čelistím.
4. Když nástroj není používán, držte rukojeti sevřené a skladujte v čistém, suchém prostředí.

Periodická kontrola

A Četnost mazání: ( motor. olej SAE 20 )
Mažte všechny kolíky, otočné body, nosné povrchy, jak následuje:
nářadí používané denně – mažte denně
nářadí používané příležitostně denně – mažte týdně
nářadí používané týdně – mažte měsíčně
Setřete přebytečný olej z nářadí, zvláště z crimp. Prostoru. Olej z Čelistí přenesený na koncovky může poškodit jejich el. vlastnosti.

B.vizuální kontrola
1. Sevřete rukojeti až se západka uvolní,potom nechte rukojeť volně otevřít. Jestliže se kleště neotevřou rychle a úplně, pero je vadné a musí být vyměněno.
2. Prohlédněte sestavu hlavy, zda čelisti nejsou opotřebované, naprasklé či zlomené.
Jestliže poškození je zřejmé, vraťte nářadí do AMP ke kontrole a opravě.

C.Kontrola západky (CERTI ?CRIMP)
CERTI-CRIMP západka na kleštích zajišťuje plné stisknutí koncovek.
Západka se neuvolní, dokud kleště nejsou plně stisknuty.

Použijte 0,025 (.001) planžetu, která je vhodná pro kontrolu ploch zubů plně sevřených.
1.Vyberte max. velikost vodiče pro nářadí a koncovku.
2.Umístěte koncovku a vodič mezi čelisti.
3.Zatímco držíte vodič na svém místě, zmáčkněte rukojeť dokud se západka neuvolní. Držte nářadí v této pozici, udržujte dostatečný tlak, aby byly zuby sevřené.
4.Zkontrolujte mezeru mezi dnem a zuby. Jestliže je 0,025 (.001) nebo menší, západka je dobrá. Jestliže je mezera větší jak 0,025, západka není dobře nastavena a musí být opravena .
5. Jestliže nářadí odpovídá a splní tyto kontrolní procedury, namažte jej tenkým filmem libovolného motor. oleje SAE 20 a vraťte do provozu.

7. Nastavení hloubky stisknutí

Po delší době užívání kleští se přídržná síla mezi vodičem a krimpovaným kontaktem sníží.Pak je nutné zvětšit tlak čelistí pomocí exentrického mechanismu. Po uvolnění blokovacího šroubu vysunout ozubený kotouč a ručně pootočit ve směru hodinových ručiček. Potom opět našroubujeme šestihranný šroub.