svk@svk.cz +420 281 021 305
Návody
Servisní – krimpovací kleště Harting 09 99 000 0021
4.4.2016

Návod k použití pro servisní – krimpovací kleště Harting 09 99 000 0021 pro soustružené kontakty 0,14- 2,5 mm2

Pro zpracování těchto kontaktů jsou k dispozici různé poziční dutinky, které je možno zvlášť objednat. K základnímu vybavení nástroje patří dvě poziční dutinky pro kontakty řady Han-D a E.

Blokování.
Pro zajištění stálé kvality nakrimpovaných kontaktů jsou kleště vybaveny bezpečnostním blokováním:
– vylučuje stisknutí kleští, dokud nejsou úplně otevřené.
– zabraňuje kleštím jejich předčasné otevření při započatém krimpování.

Předčasné uvolnění kleští.
V případě chybného krimpování je někdy potřebné předčasně otevřít kleště. Přitom se postupuje následovně:
– kleště lehkým stiskem uvolnit
– blokovací záklopku (nachází se na pohyblivém dílu nástroje) odstrčit směrem od ozubené tyčky západkového mechanismu
– nástroj otevřít.

Nástroj násilně neotvírat ani nezavírat.
Podle potřeby olejovat všechny pohyblivé díly !

Posiční dutinky.
Pro tyto kleště jsou k dispozici různé poziční dutinky, které jsou určeny pro různé druhy kontaktů a jsou označeny podle kontaktních řad.
Dutinky se připevňují na čelisti kleští pomocí rýhovaného šroubu.

Postup při krimpování.
– vložte kontakt do poziční dutinky
– aretujte kontakt lehkým stiskem kleští
– vložte správně odizolovaný konec vodiče do dutinky kontaktu
– stiskněte kleště natolik, až je možné je znovu otevřít
– vyjměte nakrimpovaný kontakt z kleští

Rezervujeme si právo na změny konstrukce pro zvýšení kvality, modernizaci nebo změny nárokované z výroby.