Návod k obsluze Kleště BAUDAT: LS 6-50-099

1 Technická data:

Hydraulický děrovač plechu LS 6 – 50-099

Síla střihu Ca. 60 kN

Tloušťka plechu max. 3 mm

Zdvih 22 mm

Síla Ca. 350 N

Délka 240 mm

Váha 2,4 kg

Olej: Hydraulický GW ISO 7

Připojovací závit: ¾ – 16 UNF

 

2 Upozornění

Před použitím si přečtěte pokyny pro přípravu a práci s přístrojem.

Kleště smí být používány jen v technicky bezvadném stavu. Kleště jsou určeny jen pro činnosti popsané v návodu na kleště, jinak výrobce neručí za vady, způsobené nepřiměřenou manipulací, přetížením nebo vlastními úpravami kleští. Dbejte pokynů v návodu ! Pokud máte otázky ke kleštím, obraťte se na fy Baudat.

 

  • Udržujte svoje pracoviště čisté a v pořádku. Dbejte na dostatečné osvětlení.
  •  Noste předepsané oblečení a ochranné brýle.
  • Chraňte přístroj před louhy, kyselinami, vysokými teplotami, otevřeným plamenem, pohyblivými částmi strojů, ostrými hranami, chemikáliemi a vlhkostí.
  • Vyhněte se přetížení nástroje! Stříhejte jen předepsané tloušťky plechů.
  • Nepoužívete nikdy nástavce nebo prodloužení rukojetí!
  • Nástroj nechte opravovat jen u autorizovaných osob. V případě, že nástroj používají nezaškolené osoby nenese výrobce zodpovědnost a záruky.
  • Ujistěte se , že odpovídá rozměr matrice s rozměrem střihací korunky.
  • Kontrolujte předepsané intervaly pro výměnu oleje. Dbejte na nejvyšší čistotu při plnění oleje a používejte jen předepsaný olej dle specifikace. (viz technická data).
  • Přístroj mějte mimo dosah dětí, domácích zvířat a osob.
  • Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s přístrojem.

 


3 Návod k obsluze

1–předvrtejte otvor 10,5

2-našroubujte tažnou tyč a trn

3-nasuňte distanční kroužek

4-prostrčte tyč, našroubujte střižnou korunku

5-uzavřete přepouštěcí ventil

6-pumpujte až do prostřihu

7 vytáhněte přístroj ven včetně

8 uvolněním ventilu se vrátí Odstřižku přístroj do výchozí polohy

9-odšroubujte korunku a odstraňte výstřižek plechu

Plnění oleje:

 

Důležité: používat jen předepsaný hydraulický olej dle specifikace ( viz

technická data! )

– postavit přístroj do svislé polohy.

– otevřít uvolňovací páku.

– otevřít šroub pro plnění oleje.

– olej naplnit do výšky prvního závitu.

– zašroubovat šroub pro plnění oleje.

– uzavřít uvolňovací páku.

– několikrát ve svislé poloze provést celý posuv pístem, aby se odvzdušnil

(Odvzdušnění po cca 40 – 45 zdvizích ).

– popřípadě doplňovat další olej dokud nezůstane stálá hladina oleje.

Přístroj je nyní připraven k provozu.

 


Doplněk k návodu

Pro raznice LS5, LS 6, LS 8, Razidlo 5 a 10

Nutno dát pozor:

Při použití nástroje pro průměr 15,2 mm (Pg 9 ) a 16,5 s metrickými závity  je nutno použít distanční kroužek pro vystředění matrice. Potom je zaručeno,  že střihací korunka je v ose s matricí.

Chyby a jejich příčiny


Problem Možné příčiny

• Při pumpování se válec neposunuje! 1 / 4 / 6

• Posun válce bez síly! 3

• Posun není v celém rozsahu! 4

• Válec se nevrací zpět! 2/4

• Válec se úplně nevrátí! 4

• Teče olej ven! 5

• Válec se neposunuje ve svislé poloze! 4/6

 

Možné příčiny opatření

1 Uzavírací ventil není nebo není úplně uzavřen – větší silou uzavřít.

2 Uzavírací ventil není otevřen – přezkoušet pohyb pumpy

3 Tlakový ventil je neuzavřen – několik rychlých pohybů pumpy pro odloučení nečistot

4 Málo oleje – doplnit olej. Správný stav oleje je rozhodující.

5 Poškozené těsnění – Vyměnit těsnění

 

6 Zavzdušněný systém. – několik pohybů válce ve vodorovné poloze, potom teprve pohyby ve svislé poloze, doplnit olej.

 

5 Náhradní díly:

Obj. číslo: popis ks Obj. číslo: popis ks

50-028.04 Ventilblock 1 50-099.12 Zylinderschraube 1

50-028.11 Kolben 1 50-099.13 O-Ring 2

50-028.27 Großes Griffteil 1 50-099.14 Zylinder 1

50-028.28 Kleines Griffteil 1 50-099.15 Kolben 1

50-028.30 Druckstück 1 50-099.16 Distanzkolben 1

50-028.32 Bolzen 2 50-099.17 Distanzrohr 1

50-028.55 Verschluss 1 50-099.18 Befestigungsmutter 1

50-028.56 Ballengriff 1 50-099.20 O-Ring 1

50-059.24 Führungsrohr 1 50-099.21 O-Ring 1

50-059.25 Ventileinsatz 1 50-099.22 Stützring 1

50-099.01 O-Ring 1 50-099.23 Quad-Ring 1

50-099.02 O-Ring 3 50-099.24 Stützring 1

50-099.03 Stützring 3 50-099.25 Filzring 1

50-099.04 Kugel 1 50-099.26 Gummibalg 1

50-099.05 Quad-Ring 1 50-099.27 O-Ring 2

50-099.06 Stützring 1 50-099.28 Druckfeder 1

50-099.07 Druckfeder 1 50-099.29 Druckventil 1

50-099.08 Druckfeder 1 50-099.30 Ansaugventil 1

50-099.09 Linsenkopfschraube 8 80-004.01 Griffhülle 1

50-099.10 Verschlussstopfen 1 80-004.02 Griffhülle 1

50-099.11 Sicherungsscheibe 2

 

Používat jen original BAUDAT – náhradní díly!


6 Zvláštní upozornění

Pokud by se měl nástroj požívat jinak, než je popsáno v návodu, je nutno kontaktovat výrobce BAUDAT, který písemně zhotoví příslušnou dokumentaci a potvrzení, že je možno takto přístroj používat. Pokud uživatel o toto nepožádá, je zodpovědnost plně na jeho rozhodnutí. Potom je zpracování výrobků mimo kontrolu dodavatele nástroje. Nároky na danou záruku neplatí, pokud je přístroj používán mimo účel, pro který byl určen a popsán v technické specifikaci výrobku.