Návod k obsluze Krimpovací čtyřčelisťové kleště Ratioplastopto 910CZ00100004 pro POF konektory 1 mm

1. Kleště jsou výsledkem výroby nejnovější techniky s velmi precizním nastavením čelistí( osmibodový stisk čelistí, lokátor s dvanácti polohami, otočný o 360°, hrubé a jemné nastavení čelistí po 1/100mm, západka proti předčasnému otevření kleští ).
Kleště smí být používány jen v technicky bezvadném stavu. Kleště jsou určeny jen pro činnosti popsané v návodu na kleště, jinak výrobce neručí za vady, způsobené nepřiměřenou manipulací nebo vlastními úpravami kleští.

2. Objednací číslo: 910 CZ 001 00 004

3. Tabulka s výpisem konektorů, nastavením lokátoru a hloubky stisku:

CDMA/D kolíky
CDFA/D dutinky
Objednací číslo:Nastavení lokátoruHloubka stisku
F-SMA konektor902 SS 001 SM 001
902 SS 001 SM 002
902 SS 001 SM 003
902 SS 001 SM 006
902 SS 001 SM 011
902 SS 001 SM 012
902 SS 001 SM 014
902 SS 001 SM 017
902 SS 001 SM 021
902 SS 001 SM 022
32,0 mm
F-ST konektor902 SS 001 ST 00132,0 mm
Koncovka902 SS 001 FE 00131,8 mm
LWL dutinka CEEC 78001-801902 DI 001 BU 00132,0 mm
LWL kolík CEEC 78001-801902 DI 001 ST 00132,0 mm
LWL dutinka pro HD konektor902 SS R15 BU 00521,45mm
LWL dutinka pro HD konektor902 SS R15 ST 00911,45mm

 

4. Funkce:
Předem se musí nastavit kleště podle zpracovávaných tytů konektorů.
Lokátor povytáhnětě a pootočte na příslušnou pozici podle typu kontaktu viz tabulka . Lokátor musí zaskočit do aretovací polohy. Nastavte požadovanou hloubku stisku dle výše uvedené tabulky. Vsuňte pozicioner do lokátoru a zajistěte pootočením o 90o (Pozor! Pozicioner se nesmí aretovat zatlačením do lokátoru!)
Krimpkontakt vsunout do otvoru pozicioneru až na doraz, čímž je garantována přesná poloha kontaktu v kleštích. Lehkým stiskem kleští ( jedno cvaknutí západky ) aretovat kontakt v kleštích. Pak je možno lehce zasunout odizolovaný konec kabelu do kontaktu. Potom stisknout kleště natolik, až je možné je znovu otevřít ( kleště se sami otevřou, jakmile slyšitelně po volí západka )

5. Nastavení hloubky stisku: ( viz také tabulka 1 )
Otáčením kotouče na boku kleští nastavit na příslušnou pozici ukazatele hloubky stisku. Po směru otáčení hoďinových ručiček se otvor pro krimpování zmenšuje, proti směru otáčení hoďinových ručiček se otvor pro krimpování zvětšuje.
*jeden dílek na kotouči je 1/100 mm
*jedna otáčka kotouče je 0,2 mm (na stupnici jeden dílek)
*pět otáček kotouče je 1 mm
crim-prozměr zmenšit
kotouč pro jemné nastavení 1/100 mm
stupnice 2/10mm crim-prozměr zvětšit

6. Kontrola crimpování:
Kleště jsou nastaveny výrobcem a je nutné po určité době zkontrolovat, zda odpovídá hloubka stisku. Tato kontrola se provádí kalibrem 1,0 mm:
Pomocí kotouče na boku kleští nastavte rozměr 1 mm. Na stavěcím kotouči je nastavena „0“ (viz obrázek) nastavení hloubky stisku. Kleště nyní stiskněte POZOR! Kalibr nikdy nekrimpovat, poškodily by se kleště!
Až nyní můžete vsunout kalibr do čelistí, měl by jít lehce bez vůle vsunout do kleští. Pokud ne,proveďte jemné nastavení kleští. Pokud je tolerance větší jak +- 0,06mm, je nutno kleště nechat zkalibrovat u výrobce.

Údržba nástroje:
Kleště musí být před započetím práce v čistém stavu, odstranit všechny kovové zbytky z krimpovacích čelistí a z lokátoru. Klouby kleští pravidelně mazat „lehkým“ strojním olejem a chránit před znečištěním. Kontrolovat, zda všechny čepy jsou zajištěny kroužky.
Pravidelně opticky kontrolovat vzhled a tvar nakrimpovaných kontaktů. pravidelně kontrolovat nástroj, zda se dobře uzavírá,zda nedošlo k opotřebení kontaktů.