Návod k obsluze krimpovací kleště DANIELS AF8, obj.číslo: CCPZ MIL

pro průřezy vodičů AWG 26 – 12 ( 0,12 – 4,0 mm2 )

Příslušenství:
pozicioner : obj. číslo CCTP 10 – pro kontakty 10A, serie CDF a CDM
obj. číslo CCTP 16 – pro kontakty 16A, serie CCF a CCM
kalibr obj. číslo CCPNP

Kleště mají dvojitou aretační západku a nelze je otevřít, pokud není dokončen krimpovací cyklus.
Nastavením kleští na konkrétní průřez např. 1,5 mm2 je možno krimpovat další průřezy vodičů v okolí této hodnoty – viz tabulka na pozicioneru (pro 1,5 mm2 jsou to průřezy od 0,5 – 1,5 mm2 ).

Následující kroky provádět jen při otevřených kleštích!

Montáž pozicioneru a nastavení kleští:
1. Stiskněte západku na pozicioneru až se uvolní poziční váleček a nasaďte na hlavu kleští.
2. Zajistěte pozicioner dvěma šrouby a dotáhněte klíčem imbus 9/64, je ve výbavě kleští .
3. Podle štítku na pozicioneru a podle barevného značení nastavte barvu odpovídající číslu a velikosti kontaktu, který má být použit: pootočte poziční váleček na pozicioneru proti značce a zamačkněte
poziční váleček až se slyšitelně zaaretuje.
4. Povytáhněte selektor na kleštích a nastavte odpovídající číslo protiti šipce označené „SEL.NO.“ Selektor musí zaskočit zpět do aretované polohy.
Pokud je na selektoru kleští závlačka, je nutno ji před manipulací se selektorem vyjmout.

Pokyny pro krimpování:
-krimpkontakt s odizolovaným vodičem vsunout do otvoru kleští.
-stisknout kleště natolik, až je možné je znovu otevřít ( kleště se sami otevřou, jakmile slyšitelně povolí západka).

Pokyny pro kalibraci uvedených kleští s kalibrem G125, obj.číslo: CCPNP
Zkouška „go/no go“ se provádí při nastavení selektoru na č.4.
1. „go“ zkouška: kleště úplně zavřít. Kalibr zavést zeleným koncem do krimp-otvoru ( kalibr musí jít bez vůle zasunout). 2. „no go“ zk. : kleště úplně zavřít. Kalibr zavést červeným koncem do krimp-otvoru ( kalibr nesmí jít zasunout do otvoru kleští).
Kalibr nikdy nekrimpovat!!!

Údržba nástroje:
– pravidelně opticky kontrolujte vzhled a tvar nakrimpovaných kontaktů
– odstraňte všechny kovové zbytky z krimp-čelistí a udržujte je stále v čistotě
– pravidelně kontrolujte nástroj, zda se dobře uzavírá, zda nedošlo k opotřebení kontaktů, zda nevznikly usazeniny a zda nejsou cizí tělesa v nástroji

———————————————————————–
Montáž kontaktů do konektoru:
kontakty CDF, CDM (10A): nástroj – obj. číslo 09 99 000 0059
kontakty CCF, CCM (16A): nástroj – obj. číslo 09 99 000 0059
Demontáž kontaktů do konektoru:
kontakty CDF, CDM (10A): nástroj – obj. číslo 09 99 000 0012 (ev.0052)
kontakty CCF, CCM (16A): nástroj – šroubovák 2,5 – 3mm