Návod k použití Čtyřčelisťové krimpovací kleště Harting

Návod k použití
Čtyřčelisťové krimpovací kleště Harting 09 99 000 0001, pro soustružené kontakty 0,14- 4mm2.

Pro dosažení dlouhé životnosti doporučujeme kleště udržovat čisté a zacházet s nimi jako s jinými precizními nástroji.
Plynule nastavitelná hloubka krimpování umožňuje optimální krimpování různých kontaktů a průřezů vodičů.
Kleště je nutno při krimpování natolik stisknout, až se otevřou. Mohou být uzamčeny z důvodu neukončeného předchozího krimpování. Nezkoušejte nikdy nástroj rozdělávat. Nepovolujte ani neutahujte „elastic stop“ šrouby (K) na zadní straně nástroje.

1. Poziční dutinky pro soustružené kontakty:
– Han C kontakty 09 99 000 0308 odizol. délka 9 – 9,5 mm
– Han D kontakty 09 99 000 0311 odizol. délka 8(6mm pro 2,5mm2)
– Han E kontakty 09 99 000 0310 odizol. délka 7,5 mm

Kontakty „D“ 09 15 000 6101 atd.

Kontakty „E“ 09 33 000 6101 atd.

Kontakty „C“ 09 32 000 6101 atd. 

2.Montáž poziční dutinky
– zvolte pro daný typ kontaktu odpovídající poziční dutinku (F)
– povolte zajišťovací šroub (G) suvného držáku (E) a držák odsuňte do otevřené pozice
– vložte poziční dutinku (F) do vzniklého otvoru, zasuňte držák (E) zpět a utáhněte zajišťovací šroub (G)

3.Nastavení hloubky krimpování
– kleště několikrát zavřete a otevřete
– pro nastavení hloubky krimpování ponechte nástroj otevřený
– ukazatel (C) pomocí drážkované matice(B) nastavit na odpovídají průřez vodiče(D),např.pro 0,75mm2 platí hodnota 1,55 na stupnici kleští
– doporučujeme nastavení zkontrolovat pomocí kalibru. Kleště je nutno uzavřít a kalibr zavést do krimp- otvoru (A). Pokud je otvor malý, kleště otevřít a pomocí nastavovací hlavy (B) čelisti více otevřít
– kleště opět uzavřít a zkontrolovat pomocí kalibru.
– tento postup tak dlouho opakovat, až lze zasunout kalibr bez vůle do čelistí
– nyní jsou kleště připraveny k provozu

KALIBR NIKDY NEKRIMPOVAT, KLEŠTĚ BY SE POŠKODILY !

V následující tabulce je zřejmé, jaké nastavení ev. jaký kalibr odpovídá jakým průřezům :

průřez
mm2
průřez
AWG
Han Dkalibr
Han E
Han C
0,37221,30
0,5201,551,55
0,75181,551,55
1,00181,551,55
1,51,801,801,80
1,38161,601,60
2,501,551,801,80
2,10141,451,70
3,00122,00
4,002,002,00
6,002,40*

Kalibry: 

4. Postup při krimpování
– kontakt a připravený vodič vložit do čelistí kleští
– kleště smáčknout, až se opět otevřou. Tím je krimp. postup ukončen
– vyjměte nakrimpovaný kontakt z kleští

6.Údržba nástroje:
– pravidelně opticky kontrolujte vzhled a tvar nakrimpovaných kontaktů
– odstraňte všechny kovové zbytky z krimp-čelistí a udržujte je stále v čistotě
– pravidelně kontrolujte nástroj, zda se dobře uzavírá,zda nedošlo k opotřebení kontaktů, zda nevznikly usazeniny a zda nejsou cizí tělesa v nástroji
* V případě poškození,nutné kontroly a nastavení kleští se obraťte na naše zastoupení.

NEUŽÍVEJTE NÁSILÍ K OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ KLEŠTÍ!
MAZAT TÝDNĚ VŠECHNY POHYBLIVÉ DÍLY !
KALIBR NIKDY NEKRIMPOVAT, KLEŠTĚ BY SE POŠKODILY !