Návod k použití – Hydraulický lis CGPZ s lokátorem pro 100A kontakty MIXO

Kleště jsou určeny pro crimpování 100A kontaktů „MIXO“ modulů ILME s možností výběru čelistí pro průřezy vodičů:
16 mm2 – čelist CGD 16C ( pro kontakty CGFA 16, CGMA 16 )
25 mm2 – čelist CGD 25C ( pro kontakty CGFA 25, CGMA 25 )
35 mm2 – čelist CGD 35C ( pro kontakty CGFA 35, CGMA 35 )

Tento ruční lis pracuje s hydraulickým pístem s lineárním posuvem. Zbětný pohyb pístu je zajištěn pružinou pro zpětný chod, spouští se odlehčovací pákou na kleštích.

1. Vlastnosti:
Rozsah použití: Kleště CGPZ jsou určeny pro lisování kontaktů a kabelových koncovek do průřezu max. 35mm2

Síla : 50 kN ( 6 tun )
Pracovní tlak: 600 bar
váha : 2,0 kg ( bez čelistí )
délka: 346 mm
šířka: 130 mm ( zavřené )
250 mm ( otevřené )
olej: AGIP ARNICA 32 nebo SHELL TELLUS OIL TX32 nebo podobný
pojistka: přetlakový ventil – pracovní tlak možno změřit pomocí přístroje MPC1, je na požádání k dodání.

2. Návod k obsluze:

2.1) Příprava čelistí:
– vyberte odpovídající čelisti ( CGD 16C, CGD 25C, CGD 35C )
– pomocí západky (22) otevřete hlavu lisu. Díky pružině se horní držák čelistí(21) hodně otevře.
– čelisti vložíme do drážky v horním držáku čelistí (22) a do druhého držáku s pružným zajištěním (26).
Prosím zkontrolujte, aby při lisování byl držák matrice (26) s horním držákem (21) ve správné pozici.
– uzavřít lisovací hlavu
– odstranit propojku rukojetí (01)

Pro další kroky s nástrojem je nutné,aby nástroj byl správně uzavřen a osazen čelistmi, jinak může dojít k poškození !!!!
– vložte vodič do kontaktu nebo do koncovky
– kontakt vložte do pozicioneru nástroje

 

2.2) Pozice kontaktů:
– pokud se začne pumpovat, budou se vložky usazovat do pozice.
( díky automatickému otevírání rukojetí může obsluha jednou rukou pumpovat a druhou rukou držet vodič s kontaktem pro lisování).
*tento návod platí pro kompletní nástroj s plastovou kazetou typ VAL P1.
Kontakty (koncovky) se musí dostat do správné pozice v nástroji. Pokud tomu tak není, musí se nástroj otevřít dle instrukce 2.4!

2.3) Lisování:
Pumpovat s nástrojem tak dlouho, až čelisti dojedou do koncové pozice a je slyšet cvaknutí ( dosažení max. tlaku ).

2.4) Uvolnění a vyjmutí kontaktu:
K uvolnění pístu stlačte odlehčovací páku (50) kleští – píst zajede zpět do kleští a čelisti se otevřou.Vyjměte kontakt z kleští.
Další krimpování provádějte stejným způsobem!!

2.5) Uložení přístroje:
Po skončení práce demontujte čelisti pomocí šroubováku. Nástroj po použití očistěte a vložte zpět do kufru. Tlak musí být plně uvolněn ( pomocí páky 50) a rukojeti lisu zajištěny sponou (01).

3. Upozornění
Hydraulický lis je robustní a nevyžaduje žádnou specielní údržbu nebo nastavení. Pro dodržení garančních podmínek dávejte pozor na:

3.1) Péče o nástroj
Nástroj by měl být chráněn před velkým znečištěním, které by mohlo být nebezpečné pro hydraulický systém lisu. Každý den po skončení práce očistit nástroj hadříkem od prachu a znečištění,zvláště pohyblivé díly.

3.2) Uložení
Nástroj by měl být uložen do plastové kazety a tím ochráněn před Prachem, rázy a znečistěním. ( kazeta VALP1-N).

3.3) Otočná hlavice
Nástroj je vybaven otočnou hlavicí, která umožňuje natočení o 180 stupňů a umožňuje tak snadnější obsluhu. Hlavicí se nesmí v žádném případě otáčet, jeli nástroj právě pod tlakem!

4. Údržba
Pokud se dostane do hydraulického systému vzduch, může docházet k chybám při lisování. Tyto anomálie vznikají při nevhodném používání nástroje. Pokud se při začátku lisování spodní čelist nepohybuje nebo se jen málo posunuje nebo poskakuje, je nutné provést:

4.1) Odvzdušnění
a) nástroj dát do polohy s hlavicí směrem dolů, ruketi otevřené
b) rukojeť (04) odšroubovat a sejmout z lisu (03)
c) odmontovat víčko oleje (02)
d) dvakrát nebo třikrát zapumpovat a nechat vysunout válec
e) tlak uvolnit pomocí (50) a válec se zasune zpět
f) postup d a e několikrát opakovat, až vzduch ze systému zmizí
g) než uzavřeme systém, můžeme dle potřeby doplnit olej dle bodu 4.2
h) uzavřít olejový systém (02)
i) nasunout zpět rukojeť

Jen velmi zřídka nástroj po těchto krocích nepracuje správně. Pokud se tak stane, postupujte podle bodu 5.

4.2) Doplnění oleje
Zavzdušnění můžeme předejít tím, pokud je v lisu stále dostatek oleje. Proto se po 6-ti měsících kontroluje stav oleje a dle potřeby doplňuje. Postupuje se dle bodu a,b,c a pak se doplní olej a postupuje se dále podle bodu h a i.

Při výměně oleje je bezpodmínečně nutné postupovat podle norem o likvidaci starých olejů

Při výměně oleje použít vždy doporučený olej (viz bod 1). Nikdy nepoužívat starý nebo znečistěný olej!!

5. Zaslání nástroje ke kontrole k výrobci – CEMBRE
Pokud nástroj nepracuje zprávně, obratte se na oblastní zastoupení výrobce, kde Vám poradí a zodpoví veškeré dotazy včetně zaslání přístroje ke kontrole. Pokud je k dispozici certifikát o zkoušce přístroje od CEMBRE, zašlete ho společně s přístrojem.

6. Náhradní díly
Náhradní díly jsou v tabulce v příloze originálu návodu.
Díly označené hvězdičkou jsou ty díly, které firma CEMBRE doporučuje pro výměnu, neboť byly určeny pro tyto nástroje.
Jmenované díly jsou na požádání k dodání v „balení náhradních dílů HT45“.

Záruka neplatí v případě,že nejsou použity originální díly od výrobce CEMBRE.

V případě objednávání náhradních dílů uveďte:
kód dílu dle tabulky v příloze originálu návodu
popis dílu dle tabulky
typ lisu
sériové číslo lisu