Návod k použití Servisní – lisovací kleště 6-tihran Ratioplast 910CZ 001 00 002

( návod č. A10 0004 ) se šestihrany 3,0/3,3/4,5/6,5mm.

Postup při krimpování.
– otevřete kleště a vložte konektor do poziční dutinky
– aretujte konektor lehkým stiskem kleští
– stiskněte kleště natolik, až je možné je znovu otevřít
– vyjměte nakrimpovaný konektor z kleští

Nastavení síly stisku nástroje:
Po delší době užívání kleští se sníží síla stisku. Pak je nutné zvětšit tlak čelistí pomocí exentrického mechanismu:
– odstraňte krycí víčko – viz obrázek
– držte pozici namotované západky
– pomocí šroubováku pootočte exentrem ve směru hoď.ručiček- zvětší se síla stisku, dle zkušeností stačí o jeden zub
– západku zasuňte do původní polohy
– nasaďte krycí víčko
– vyzkoušejte sílu stisku

 

Údržba nástroje:
pravidelně opticky kontrolujte vzhled a tvar nakrimpovaných kontaktů, odstraňte všechny kovové zbytky z krimp-čelistí a udržujte je stále v čistotě, např. pomocí bavlněné látky.
pravidelně kontrolujte nástroj, zda se dobře uzavírá, zda nedošlo k opotřebení kontaktů, zda nevznikly usazeniny a zda nejsou cizí tělesa v nástroji
Ujistěte se, že všechny otáčivé části a kluzné povrchy jsou ochráněny tenkou vrstvou motorového oleje SAE 20. Nepoužívejte oleje příliš, stačí tenká vrstva.
Když nástroj není používán, držte rukojeti sevřené a skladujte v čistém, suchém prostředí.

NEUŽÍVEJTE NÁSILÍ K OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ KLEŠTÍ! PRO ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍ FUNKCE NÁSTROJE JE NUTNÁ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA JAKO U JINÝCH PRECIZNÍCH NÁSTROJU!