Všeobecné pokyny pro používání konektorů

Konektory jsou provozní prostředky, které nesmějí být při přiměřeném způsobu používání (pod elektrickým napětím) spojovány nebo rozpojovány. Tím by mohlo dojít ke snížení mechanické životnosti nebo k úplnému zničení kontaktního systému konktorů.

Konektory stejného typu nebo jiné zástavbové výšky, které budou umístěny vedle sebe (např. na jedné desce plošného spoje), musí být zakódovány proti chybnému propojení. Jinak hrozí v případě neodborné manipulace zničení celého přístroje.

Konektory jsou z důvodu zajištění zemnění jednotlivých částí přístrojů vybaveny prodlouženými kontakty, které zaručují při rozpojování konektorů, že se jako poslední rozpojí zemnění.

Z důvodů neodborné nebo náhodné manipulace je možno konektor vybavit zkrácenými kontakty, které slouží k rozpojování jistících obvodů např. u motorů, kde v těchto případech nedojde k poškození kontaktů při rozpojení konektorů nebo i zničení dalších částí zařízení.

Konektory jsou dodávány včetně příslušenství jako jsou kryty na kabel, kryty na panel nebo samostatná víčka pro ochranu konektorů v rozpojeném stavu, nářadí pro krimpování kontaktů. Výrobce může dodávat samostatně dílce jako náhradní díly.

Pro montáž krimpovaných kontaktů je nutno používat výrobcem předepsané nářadí a dodržovat jejich postupy dle přiložených návodů na krimpování. V případě použití nespecifikovaného nářadí výrobce neručí za funkčnost a parametry nakrimpovaného kontaktu.

Přezkoušení pro speciální použití nebo námi nespecifikované případy užití konektorů, uvedených v našich katalozích, které se provede podle jiných než námi uváděných norem je věcí uživatele.

Výrobci konektorů si vyhrazují právo na konstrukční změny z důvodů zvyšování kvality, dalšího vývoje a výrobních postupů.

Katalogovými údaji jsou specifikovány pouze základní technické parametry konektorů, nikoli však zaručovány.